In Siebenbürgen: „Mehr wie zum Leben braucht man nicht." Eine Ethnographie in Wort und Bild von Klaus Lückert
 

Kiállítás

Ungarisch

Erdélyben: „Mehr wie zum Leben braucht man nicht." Etnográfia szóban és képben

Mehr wie zum Leben braucht man nicht címû kiállítás egy '90-es évek közepén készített filmes kutatás több száz kiválasztott fényképét (stand fotóját) tartalmazza.

A berámázott képek külön témákra oszlanak. A képek elsõsorban idõsebb férfiakat és nõket ábrázolnak az erdélyi szászok csoportjából. A portrékon kívül interjú kivonatok illetve eredeti video felvételek tekinthetõk meg.

Ez a kombináció kifejezésre juttatja az ábrázolt alanyok felfogását az emigráció illetve a maradás kérdéseirõl, ugyanakkor felfedi a maradás döntésének hátterét. Függetlenül az ábrázolt esetek társadalmi fontosságának személyes méltányolásától, a kiállítás lényege abban rejlik, hogy hogyan tekint az ábrázolt alany a nézõre illetve hogyan viszonozza ezt a nézõ.

       
     
LËTZEBUERG - REGENSBURG - HERMESTATT - LUXEMB0URG - SIBIU - LUXEMBURG - HERMANNSTADT - NAGYSZEBEN